Referenties

RadboudUMC Gebouw S Smart Hospital

RadboudUMC Gebouw S, Smart Hospital

Een ziekenhuis is primair bedoeld om een patiënt op een zo’n optimaal mogelijke manier te genezen. Smart building technologie, gecombineerd met zogeheten smart hospital technologie, kan daar een rol in spelen. Deze visie lag besloten in de opdracht om smart building technologie toe te passen in het ‘nieuwe’ gebouw S van het Radboud UMC. Hiermee gingen Regel Partners en Equans Building Automation als één team aan de slag in opdracht van FourCare VOF (Equans, Trebbe en Unica).

Booking.com

Booking.com

Een aantal jaren geleden stelde Booking.com Regel Partners de vraag of wij de verschillende toegangssystemen voor de verschillende panden konden integreren in één systeem. Met de bouw van de nieuwe Campus werd de vraag nog omvangrijker: kunnen alle technische- ensecurity systemen geïntegreerd worden in één management systeem?

High Tech Campus Eindhoven

High Tech Campus Eindhoven

Al jaren is de High Tech Campus Eindhoven een zeer gewaardeerde relatie van Regel Partners. Regel Partners voert het beheer uit van het Gebouwbeheersysteem op de gehele campus en levert meet- en regelinstallaties in de diverse gebouwen van de High Tech Campus. De High Tech Campus heeft zich ten doel gesteld de meest duurzame Campus van Europa te worden in 2025.

Mondriaan Toren

Mondriaantoren Amsterdam

In de 32 verdiepingen tellende Mondriaantoren zijn meerdere hoogwaardige zakelijke dienstverleners gehuisvest. In dit mooie gebouw, met een luxueuze uitstraling, voldeed het klimaat niet aan de eisen behorend bij een pand met de ‘grandeur’ van de Mondriaantoren.

Amphia Ziekenhuis

Door de implementatie van het Security Management Systeem is er een centraal platform geïmplementeerd waar onder andere intercom, camera’s, toegangscontrole en slagbomen samenkomen in één gebruiksvriendelijke user interface.

Vitens

Om de continue levering en de kwaliteit van het drinkwater zeker te stellen optimaliseert Vitens de komende 5 jaar de security systemen én de bouwkundige beveiliging van de Vitens locaties in 5 provincies in samenwerking met Regel Partners B.V.

Radboud umc

Door intensieve, maar vooral constructieve samenwerking tussen het Radboudumc, de installerende partner en Regel Partners kon grootschalig onderhoud & vervanging plaatsvinden binnen de zeer korte tijdspanne van de "stop".

Brightlands Chemelot Campus

Samen met de Brightlands Campus is besloten om het gehele gebouwbeheersysteem onder te brengen in de Cloud. Regel Partners heeft hiervoor een professionele Cloud oplossing gekozen via KPN. Brightlands Campus betaalt een vaste fee per maand voor de beschikbaarheid van het systeem, inclusief updates en upgrades.

citizen M, een hybride hotel

De filosofie van citizenM is dat informatietechnologie een flinke bijdrage levert aan de reductie van exploitatiekosten en een zo positief mogelijke “guest experience” via investering in room automation. Om dit te kunnen realiseren kwam Regel Partners in the picture.