Referenties

Amphia Ziekenhuis

Door de implementatie van het Security Management Systeem is er een centraal platform geïmplementeerd waar onder andere intercom, camera’s, toegangscontrole en slagbomen samenkomen in één gebruiksvriendelijke user interface.

Vitens

Om de continue levering en de kwaliteit van het drinkwater zeker te stellen optimaliseert Vitens de komende 5 jaar de security systemen én de bouwkundige beveiliging van de Vitens locaties in 5 provincies in samenwerking met Regel Partners B.V.

Radboud umc

Door intensieve, maar vooral constructieve samenwerking tussen het Radboudumc, de installerende partner en Regel Partners kon grootschalig onderhoud & vervanging plaatsvinden binnen de zeer korte tijdspanne van de "stop".

Brightlands Chemelot Campus

Samen met de Brightlands Campus is besloten om het gehele gebouwbeheersysteem onder te brengen in de Cloud. Regel Partners heeft hiervoor een professionele Cloud oplossing gekozen via KPN. Brightlands Campus betaalt een vaste fee per maand voor de beschikbaarheid van het systeem, inclusief updates en upgrades.

citizen M, een hybride hotel

De filosofie van citizenM is dat informatietechnologie een flinke bijdrage levert aan de reductie van exploitatiekosten en een zo positief mogelijke “guest experience” via investering in room automation. Om dit te kunnen realiseren kwam Regel Partners in the picture.

Maastricht University

De Maastricht University en Regel Partners zijn een langdurig partnership aangegaan voor gebouwautomatisering en systeemintegratie. Regel Partners zorgt er voor deze systemen eenduidig zijn ingericht, eenduidig alarmen worden gegeneerd en koppelingen met systemen van derden niet resulteren in een ondoorzichtige brei, maar professioneel geëngineerd en gedocumenteerd worden.

Mondriaan, voor geestelijke gezondheid

Mondriaan maakt gebruik van een geïntegreerd Security Management platform voor de veiligheid van haar patiënten en medewerkers. Quote Thijs Hoeben van Mondriaan ‘Regel Partners zorgt ervoor dat we niet een wiel gaan uitvinden dat er al is.’

DIFFER

De duurzaamheidsambities van DIFFER hebben zich op het vlak van gebouwautomatisering vertaald in verregaande integratie van regelingen op ruimteniveau voor klimaat, verlichting en zonwering, regelingen voor de inkoppeling naar een Warmte Koude Opslag systeem én langdurige monitoring van de installaties.

Amsterdam UMC

Regel Partners heeft het Amsterdam UMC voorzien van een open, modulair gebouwbeheersysteem waaronder automatiseringsproducten van verschillende fabrikanten te integreren zijn, zodat de beste oplossing voor ieder afzonderlijk vraagstuk gekozen kan worden binnen één ecosysteem.