Systeemintegratie

Booking.com

  • Systeemintegratie
  • Hotel branche
  • Security Management Systeem

Een aantal jaren geleden stelde Booking.com Regel Partners de vraag of wij de verschillende toegangssystemen voor de verschillende panden konden integreren in één systeem.

Met de bouw van de nieuwe Campus werd de vraag nog omvangrijker: kunnen alle technische- ensecurity systemen geïntegreerd worden in één management systeem?

Booking.com

Booking.com is een snelgroeiende organisatie met kantoren over de gehele wereld. Het beheren van alle security systemen wordt een steeds complexere taak. Daarnaast wil Booking.com voorkomen dat men te maken krijgt met een ‘vendor locking’ voor de verschillende systemen.

Regel Partners heeft in eerste instantie een advies uitgebracht omtrent de integratievoordelen en mogelijkheden van de technische systemen. Vervolgens heeft Regel Partners de integratie van alle technisch- en securitysystemen in één managementapplicatie, Winguard, gerealiseerd. Naast uniforme bedienmogelijkheden, en vrijheid van fabrikaatkeuze die hiermee wordt gerealiseerd, is het mogelijk om waardevolle interacties tussen systemen te laten plaatsvinden én de afhandeling en logging van verschillende meldingen via vaste workflows uit te voeren.

.