People, Planet, Profit

Regel Partners streeft er naar een optimale balans te vinden tussen een gezonde bedrijfsvoering en minimale belasting van ons gehele eco-systeem. Het beleid voor duurzaam ondernemen van Regel Partners is gericht op “People, Planet, Profit”

Om invulling te geven aan ons duurzaamheidsbeleid zijn we bijvoorbeeld ISO 14001 gecertificeerd. In onze dienstverlening doen we dit door het bieden van duurzame oplossingen: in Nederland waren wij bijvoorbeeld de eerste met ‘weersvoorspellend automatiseren’. Daarnaast passen wij in onze software standaard diverse energetische optimalisatie routines toe.

Maatschappelijke betrokkenheid

Duurzaam ondernemen gaat wat ons betreft ook over ethiek en maatschappelijke betrokkenheid. Regel Partners hanteert een duidelijke gedragscode. Daarnaast worden periodiek van alle medewerkers een verklaring omtrent gedrag opgevraagd.

De bredere maatschappelijke betrokkenheid van Regel Partners uit zich door het ondersteunen van initiatieven waarbij onze stakeholders directe betrokkenheid bij hebben. Zo ondersteunen wij bijvoorbeeld:

  • De Roparun via het team van RoyalFloraHolland
  • De Zuiderzeevaart van de Stichting Kinderoncologische Vakantiekampen
  • Alpe d’HuZes
  • Lokale initiatieven zoals ‘Dorpsdag Hoevelaken’
  • Mondriaan Zorggroep: Social Run