Privacy Statement

Regel Partners verzamelt persoonsgegevens over u doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.
Wij hechten waarde aan een transparante en betrouwbare dienstverlening. In dat kader vinden wij het belangrijk dat u weet welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens gebruiken. Regel Partners staat er in ieder geval voor in dat persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd.
Dit Privacy Statement kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele Privacy Statement is altijd te vinden op www.regelpartners.nl

Verwerking van persoonsgegevens

Regel Partners legt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens vast. Dit is o.a. het geval wanneer u klant bent van Regel Partners, reageert op een vacature van Regel Partners of anderszins contact heeft met Regel Partners. Het gaat hierbij om gegevens zoals contactgegevens, factuurgegevens, functiegegevens en/of opgegeven interesses. De gegevens worden door uzelf verstrekt, maar kunnen ook afkomstig zijn van een derde.
Regel Partners gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende afspraak/ overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten van nieuwe producten en diensten van Regel Partners op de hoogte te houden.

Delen met anderen

Regel Partners verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang we gegevens bewaren

Regel Partners zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze zijn verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als u wilt weten welke persoonsgegevens Regel Partners van u verzamelt en gebruikt, kunt u Regel Partners vragen om hiervan een overzicht te sturen. Dit verzoek kunt u sturen naar info@regelpartners.nl. Regel Partners zal binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Regel Partners neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Regel Partners is ISO 27001 gecertificeerd en dient zich dan ook aan hoge eisen van informatiebeveiliging te conformeren.

Klikgedrag en IP-adres

Op de website van Regel Partners worden algemene bezoekgegevens bijgehouden op basis van een IP-adres. Het doel hiervan is om de gebruikservaring van de website en de diensten van Regel Partners te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te plaatsen. Om dit te kunnen doen maakt Regel Partners gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen gebruikt worden om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages.

Cookies

Regel Partners maakt voor haar website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekst bestandje dat bij bezoek aan de website wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Voor meer details verwijzen we u naar onze cookieverklaring.

Regel Partners en andere websites

Op de website van Regel Partners treft u een aantal (hyper)links aan naar andere websites. Regel Partners draagt echter geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met uw persoonsgegevens. Lees hiervoor de privacy statements van de websites die u bezoekt.

Vragen / klachten

Indien u vragen of een klacht heeft over de wijze waarop Regel Partners omgaat met uw persoonsgegevens kunt u per e-mail contact opnemen via info@regelpartners.nl of per post:

Regel Partners B.V.
t.a.v. Privacy
De Beek 18
3871 MS  Hoevelaken