Building Automation

RadboudUMC Gebouw S, Smart Hospital

  • Building Automation
  • Gezondheidszorg
  • Automatiseringsoplossing
  • Room Automation

Een ziekenhuis is primair bedoeld om een patiënt op een zo’n optimaal mogelijke manier te genezen. Smart building technologie, gecombineerd met zogeheten Smart Hospital technologie, kan daar een rol in spelen. Deze visie lag besloten in de opdracht om smart building technologie toe te passen in het ‘nieuwe’ gebouw S van het Radboud UMC. Hiermee gingen Regel Partners en Equans Building Automation als één team aan de slag in opdracht van FourCare VOF (Equans, Trebbe en Unica).

RadboudUMC Gebouw S Smart Hospital

Smart building technologie was in Nederland nog niet toegepast in een ziekenhuis, een ‘blauwdruk’ voor succesvolle toepassing bestond dan ook niet. De eindgebruiker, RadboudUMC had wel een duidelijke visie. Vanuit deze visie is een modern en integraal ontwerp gerealiseerd waarbij Regel Partners de verantwoordelijkheid had voor het ontwerp en realisatie van de smart building technologie direct ‘rondom de patiënt’.

Het ontwerp van Regel Partners is gebaseerd op intelligente smart building multi-sensoren en automatisering die de patiënt in staat stelt om zelf vanuit het bed het klimaat te regelen, de gordijnen dicht te doen, of de lichtintensiteit te veranderen en dit alles met zijn of haar eigen telefoon of een tablet. Daarnaast kan het licht automatisch ingeschakeld worden, indien een sensor herkent wanneer een patiënt uit bed valt en tevens kan er direct een verpleegkundige opgeroepen worden. Een patiënt weet dan dat hulp onderweg is dankzij een combinatie van smart building- en smart hospital technology.

.