Building Automation

Mondriaantoren Amsterdam

  • Building Automation
  • Kantoor
  • Automatiseringsoplossing

In de 32 verdiepingen tellende Mondriaantoren zijn meerdere hoogwaardige zakelijke dienstverleners gehuisvest. In dit mooie gebouw, met een luxueuze uitstraling, voldeed het klimaat niet aan de eisen behorend bij een pand met de ‘grandeur’ van de Mondriaantoren.

 

 

Mondriaan Toren

De 32 verdiepingen tellende Mondriaantoren was voor de renovatie uitgerust met verouderde regelapparatuur van Johnson Controls. Daarnaast waren er veel klimaatklachten waarvan de oorzaak niet duidelijk was, maar die mogelijk terug te herleiden waren naar de regeltechniek. Een belangrijke randvoorwaarde voor dit project was het minimaliseren van overlast voor de huurders. De opdrachtgever CBRE wenste deze problemen op te lossen en koos Regel Partners als partner voor dit project.

Middels ‘data- analytics’ heeft Regel Partners eerst de problemen in de installaties van de Mondriaantoren geanalyseerd, waarmee duidelijk werd in welke installatie en ruimtes er klimaatklachten optraden door falende apparatuur. Het GBS van Johnson Controls en de bijbehorende automatisering is vervangen door apparatuur van Priva. Een uitgekiende planning, slimme aanpak per verdieping en goed communicatieplan hebben de overlast beperkt tot een absoluut minimum. Op basis van data-analytics is de installatie verder heel gericht geoptimaliseerd, of wel zijn probleemsystemen aangepakt met een optimale verhouding tussen investering en resultaat tot gevolg.

 

.