Intelligent Buildings

High Tech Campus Eindhoven

  • Intelligent Buildings
  • Campus
  • Energiemanagement

Al jaren is de High Tech Campus Eindhoven een zeer gewaardeerde relatie van Regel Partners. Regel Partners voert het beheer uit van het Gebouwbeheersysteem op de gehele campus en levert meet- en regelinstallaties in de diverse gebouwen van de High Tech Campus.

De High Tech Campus heeft zich ten doel gesteld de meest duurzame Campus van Europa te worden in 2025.

High Tech Campus Eindhoven

Veel van de facilitaire inspanningen van de High Tech Campus zijn er op gericht om dit doel te bereiken, waarmee ook de vraag naar voren kwam: ‘Hoe kunnen bestaande gebouwen en installaties duurzamer gebruikt worden en hoe krijgen we inzicht in de kosten – en baten van de noodzakelijke investeringen’.

Regel Partners heeft een business case opgesteld om verbeterpotentieel van installaties inzichtelijk te maken door middel van ‘data- analytics’. Op basis van de business-case heeft de High Tech Campus besloten ‘data-analytics’ in te gaan zetten voor haar 20 belangrijkste gebouwen. De informatie uit deze analytics wordt gebruikt om energieverbruik te minimaliseren, systemen te optimaliseren, uitval van installaties systemen te voorspellen en waar mogelijk gebruik van (ruimte) gebouwen inzichtelijke maken.

 

.