Systeemintegratie

Mondriaan, voor geestelijke gezondheid

  • Systeemintegratie
  • Gezondheidszorg
  • Security Management Systeem

Mondriaan is een grote organisatie die geestelijke gezondheidszorg aanbiedt in Zuid-Limburg. Naast twee grote locaties in Maastricht en Heerlen, heeft Mondriaan verschillende kleine vestigingen van waaruit ambulante zorg wordt geboden. Jaarlijks bieden zij zorg aan meer dan 10.000 mensen (volwassenen en kinderen) met psychische of psychiatrische klachten en verslavingsproblematiek.

Het aantal bedden neemt af. De trend is dat er steeds vaker 24-uurs zorg wordt geboden in de thuissituatie en ook de nazorg thuis plaatsvindt. Alleen mensen met complexe problematiek hebben nog behoefte aan een bed. Veiligheid speelt daarbij een grote rol en daar kwam Regel Partners al snel in beeld.

Mondriaan maakt voor de veiligheid van haar patiënten en medewerkers onder andere gebruik van camera’s. Begin 2013 stond Mondriaan voor keuze om de bestaande applicatie te vervangen, of te kiezen voor een meer geïntegreerde applicatie, een SMS (Security Management Systeem). Naast de vervanging van CCTV, was er ook sprake van vervangen van diverse andere security systemen, zoals toegangscontrole.

Door de implementatie met het Security Management platform Sky-Walker, zijn nu de camerabeelden gevisualiseerd op de plattegronden van Mondriaan maar ook gekoppeld met meldingen uit andere systemen zoals toegang, brand- en inbraakbeveiliging. Door deze koppelingen kunnen er ook onderlinge interacties tot stand gebracht worden. Opensturen van een toegangspoort bijvoorbeeld)

De gehele integratie heeft gefaseerd plaatsgevonden, de meerderheid van de camera’s wordt namelijk full time bekeken vanaf de “zusterposten”. De bedrijfsvoering diende tijdens de migratie niet onderbroken te worden. De migratie heeft dan ook plaatsgevonden aan de hand van een uitgebreid migratieplan, welke in samenspraak met Mondriaan is opgesteld.

Inmiddels zijn naast de CCTV installatie (Ruim 300 camera’s) de volgende systemen gekoppeld en geïntegreerd met Sky-Walker:

  • Brandmeldcentrales op verschillende locaties
  • Intercom systemen
  • Toegangscontrole systeem op verschillende locaties
  • Inbraakbeveiligingssysteem op verschillende locaties

Ook de migratie van het toegangscontrolesysteem heeft Regel Partners begeleid voor Mondriaan. In dit project is er voor de medewerkers een koppeling tussen het HRM-systeem en het toegangscontrole systeem gemaakt welke de autorisatie van de passen verzorgd. Mondriaan is nu zelf in staat om voor medewerkers, maar ook voor bezoekers en externe firma’s passen aan te maken, te autoriseren en uit te geven