Building Automation

Amsterdam UMC

  • Building Automation
  • Gezondheidszorg
  • Building Automation

Het Academisch Medisch Centrum van de Universiteit van Amsterdam heeft één van de grootste gebouwbeheersystemen in ons land. Met meer dan 20.000 datapunten is dit systeem zeer omvangrijk en complex, gezien de uitgebreide zorg- en onderzoeksfuncties die een academisch ziekenhuis vervult. Ontwikkelingen in de zorg vragen om continue aanpassing van systemen.

De grote hoeveelheid verschillende (deel) systemen en installaties vragen om een open gebouwbeheersysteem én standaardisatie van de implementatie van systemen om de exploitatie en beheerskosten in de hand te houden. Daarnaast is het onvermijdelijk om in een omgeving als het AUMC verschillende generaties van apparatuur met elkaar te laten communiceren.

Regel Partners heeft het AUMC voorzien van een open, modulair gebouwbeheersysteem waaronder automatiseringsproducten van verschillende fabrikanten te integreren zijn, zodat de beste oplossing voor ieder afzonderlijk vraagstuk gekozen kan worden binnen één ecosysteem. Voor de primaire regelingen is gekozen voor producten van Saia Burgess Controls (SBC), voor ruimteregelingen worden producten van SBC, Siemens Building Technologies en Delta Controls toegepast.

Dagelijks beheren specialisten van Regel Partners het gebouwbeheersysteem on site bij het AUMC. Regel Partners ondersteunt het AMC ook bij het opstellen van richtlijnen met betrekking tot implementatie van nieuwe technologie of het schrijven van software, zodanig dat kennis geborgd is voor nu en in de toekomst.