Building Automation

DIFFER

  • Building Automation
  • Industrie
  • Building Automation

Het Nederlands Instituut voor Fundamentele Energieonderzoek verricht toonaangevend fundamenteel onderzoek op het gebied van fusie-energie en zonnebrandstoffen, in nauwe samenwerking met de academische wereld en de industrie. Om fundamentele inzichten met succes over te dragen aan de samenleving als geheel, bouwen ze actief aan een energiewetenschappelijke samenleving door de vorming van multidisciplinaire netwerken. DIFFER (Dutch Institute For Fundamental Energy Research) maakt deel uit van de institutenorganisatie van NWO. De nieuwbouw van de nieuwe huisvesting in Eindhoven bracht DIFFER en Regel Partners ,in opdracht van moederbedrijf Unica, samen.

Met de DIFFER-nieuwbouw heeft de Stichting FOM gemikt op de hoge duurzaamheidsscore BREEAM ‘excellent’ voor zowel het kantoorgedeelte als de laboratoria. DIFFER is daarmee het eerste onderzoeksgebouw van Nederland dat volledig aan deze strenge duurzaamheidsnorm voor energiegebruik, materialen en processen voldoet. Om dit te bereiken werd de lat heel hoog gelegd.

De duurzaamheidsambities van DIFFER hebben zich op het vlak van gebouwautomatisering vertaald in verregaande integratie van regelingen op ruimteniveau voor klimaat, verlichting en zonwering, regelingen voor de inkoppeling naar een Warmte Koude Opslag systeem én langdurige monitoring van de installaties. Het DIFFER project is één van de eerste projecten waar Priva Blue-ID op grote schaal is toegepast.

De verschillende toepassingen van de Priva apparatuur in dit gebouw maakt het project uniek. De hardware is zowel ingezet als voorregeling voor de kantoren, maar ook om bepaalde laboratorium functionaliteit te meten en monitoren. Rekening diende er in de laboratoria gehouden te worden met de gedeeltelijke aanwezigheid van een explosie gevaarlijk gebied.