Regel Partners

De weg naar het GACS (gebouwautomatisering en gebouw controlesysteem)

  • Regel Partners
  • Consultancy
  • Smart Building Technology

Vanaf 2026 moeten gebouwen met een nominaal thermisch vermogen van meer dan 290 kW voorzien zijn van een GACS. De GACS eis vloeit voort uit de eisen van de EPBD III. EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) is de Europese regelgeving waarin beschreven staat waaraan de energieprestatie van gebouwen dient te voldoen. De GACS eisen zijn beschreven in de Nederlandse norm NEN EN 15232 en is één van de maatregelen om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te bereiken. Vanaf 2026 ligt de handhavingsverplichting bij de gemeenten. De VNG, vereniging van Nederlandse Gemeenten, VNG, heeft voor haar leden inmiddels een richtlijn voorbereid hoe de handhaving uit te voeren. Kortom, het is belangrijk de GACS serieus te nemen en te toetsen of uw installaties GACS plichtig zijn.

Wat omvat het GACS?  Het GACS moet in staat zijn om:

  •  Het energieverbruik permanent te controleren, bij te houden, te analyseren en de bijsturing ervan mogelijk te maken.
  • Te toetsen of het energieverbruik in het gebouw efficiënt is, rendementsverlies op te sporen en meldingen te geven ter verbetering van de prestaties.
  • Te communiceren met technische bouwsystemen en andere apparaten in het gebouw, van verschillende fabrikanten.

Het GACS is meer dan monitoring. Monitoring is weliswaar een belangrijk onderdeel maar het GACS stelt ook eisen aan regelbaarheid van klimaat en aanverwante systemen, zowel op het niveau van warmte of koude opwekking als klimaatregeling in ruimtes.

Het GACS is geen applicatie, maar omvat een set van eisen en maatregelen die de invulling van de eisen van de NEN EN 15232 mogelijk maakt. Deze invulling is voor ieder gebouw anders. In het ene gebouw kan volstaan worden met aanvullende energie monitoring en benchmarking terwijl in het andere gebouw de klimaatinstallatie of het gebouwbeheersysteem (eerst nog) aangepast moeten worden.

Wilt u weten wat het GACS specifiek voor u inhoudt? Bel met Regel Partners op 088 101 7600 of stuur een bericht naar info@regelpartners.nl

Wij helpen u graag verder.

 

Beeld: Siemens Desigo CC.