REALISEREN VAN GEBOUWBEHEER- EN INFORMATISERINGSSYSTEMEN

’t begint met openheid

Openheid, transparantie, keuzevrijheid en duurzaamheid zijn onze uitgangspunten en vormen de basis van jarenlange relaties met opdrachtgevers en business partners. Regel Partners gelooft niet in het exclusief houden van kennis en producten. Echte integratie is pas mogelijk als alle betrokkenen open en transparant zijn over technologie, kosten en kwaliteit: dat biedt vrijheid in de keuze voor oplossingen en partners en dat maakt het mogelijk om samen te werken op basis van tevredenheid, zonder ‘lock-ins’ door exclusief gehouden technologie.

Regel Partners is bovendien oprecht doordrongen van het belang van duurzaamheid. Niet uit modieuze overwegingen, maar uit het besef dat kostenefficiency en kwaliteit het beste worden gewaarborgd door continuïteit in systemen en diensten. Wij selecteren daarom continue de meest moderne en toekomstgerichte oplossingen in ons portfolio maar hanteren waar mogelijk ook een aanpak die uitgaat van (her)gebruik van bestaande technologie geïntegreerd methet nieuwe. Zo garanderen we de maximale Total Benefits of Ownership, door lagere kosten, hogere kwaliteit en betere gebouwinformatie.

Bewezen technologie in vernieuwende concepten

12567691-groep-jonge-mensen-uit-het-bedrijfsleven-zitten-in-directiekamer-tijdens-de-vergadering-en-bespreken.jpgOp het grensvlak van gebouwautomatisering, technologie, ICT en industriële automatisering ontstaan continu nieuwe kansen voor innovatie, efficiencyverbetering en kostenbesparing. Hier lopen we voorop in het vinden en toepassen van nieuwe mogelijkheden. Regel Partners integreert uiteenlopende automatiseringsoplossingen van verschillende fabrikanten tot daadwerkelijke geïntegreerde systemen. Want gebouwbeheer- en informatiesystemen moeten niet alleen nu, maar ook in de verre toekomst werken. Daarom kiest Regel Partners voor open en toekomstvaste systemen met onderscheidende keuzevrijheid in hard- en software en componenten. Niet voor niets hebben wij als trendsetters aan de basis gestaan van de inzet van BACnet in Nederland, dé mondiale standaard voor gebouwbeheersystemen en worden we nog steeds gezien als dé specialist op BACnet integraties.

Transparantie als uitgangspunt

Al sinds 1992 staat Regel Partners als de grootste totaal system integrator opdrachtgevers terzijde. Nederland is daarbij de primaire markt, met vestigingen in Hoevelaken (hoofdkantoor), Waalre en Meppel heeft Regel Partners een landelijke dekking. Als het gaat om kennis van markten en technologieën is onze focus wereldwijd. Want Regel Partners heeft zich ten doel gesteld koploper te zijn in onze markt. Dat brengen we onder andere in praktijk door bovengemiddelde investeringen in R&D vanuit ons eigen kenniscentrum en via hechte samenwerkingsverbanden met onze opdrachtgevers en partners. 

De organisatie kent drie pijlers. De projectorganisatie garandeert vlekkeloze uitvoering van projecten: van initieel (haalbaarheids-) onderzoek, advies en realisatie tot oplevering. De serviceorganisatie biedt producten en concepten die zich richten continuïteit van systemen onder de best mogelijke condities maar vooral ook op het genereren van informatie waarmee u en wij de prestatie van installaties kunnen verbeteren. Het kenniscentrum tenslotte is wat de naam zegt: het vakinhoudelijke hart van het bedrijf, waar productontwikkeling en ondersteuning, research en kennisuitwisseling intern en extern plaatsvinden. Vanzelfsprekend is Regel Partners ISO 9001 en VCA gecertificeerd en werken wij volgens een milieumanagementsysteem.

Opdrachtgevers waarderen ons vanwege onze innovatiekracht, knowhow en bewezen objectiviteit. We genieten het vertrouwen van opdrachtgevers in uiteenlopende sectoren, waaronder (academische) ziekenhuizen, zorginstellingen, financiële dienstverleners, kennis- en opleidingsinstituten, multinationals, overheidsdiensten en industrie. Onze dienstverlening is transparant in alle opzichten: van offertes die niets te vragen overlaten tot heldere projectrapportages en service- en onderzoeksrapporten.

De menselijke maat in grenzeloze ambities

4970157-zakelijke-teamwork-met-koppen-bij-elkaar-over-de-vloer-gea-soleerd.jpgBij Regel Partners combineren we het kwaliteitsmarktleiderschap met een overzichtelijke organisatieomvang die alle ruimte laat voor individuele capaciteiten. Projectteams worden niet alleen samengesteld om de opdrachtgever de beste mix van kwaliteiten en ervaring te bieden, maar ook om collega’s van elkaar te laten leren. Techniek is immers nooit eindig, maar altijd een uitnodiging om juist verder te gaan. Daarom vragen we niet alleen voortdurende ontwikkeling van onze mensen, we bieden hen ook de ruimte daarvoor. Bijvoorbeeld met bovengemiddelde investeringen in opleiding en training en onderlinge kennisuitwisseling. Ons eigen kenniscentrum speelt daarin een belangrijke rol.

Nieuwe medewerkers ervaren dat Regel Partners een uitdagende plek biedt voor veeleisende mensen die voortdurend de grenzen van hun kennis en kunde opzoeken. Het carrièrepad biedt uiteenlopende richtingen als technisch specialist, projectmanagement of in commercie. Wat altijd blijft, is de passie voor technische uitdagingen en de wil om ’t altijd beter te doen. Meer weten over de loopbaanmogelijkheden bij Regel Partners? Klik hier voor een vacature- en stageoverzicht of stuur een open sollicitatie aan info@regelpartners.nl.

Missie & visie

Onze missie en visie zijn in belangrijke mate bepalend voor de wijze waar op wij onze klanten willen bedienen de ontwikkeling van onze diensten willen vormgeven en luiden als volgt:

Onze Missie:

Wij willen onze klanten de best passende, en meest vooruitstrevende geïntegreerde systemen en diensten ten behoeve van zijn performance-verbetering bieden.

Onze visie:

Wij geloven in een toekomst waarbij alle technische functies geïntegreerd (kunnen) worden in systemen die gebaseerd zijn op open technologie, open innovatie en open services

Terug naar boven