In - en verkoopvoorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van Regel Partners B.V., zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Gooi-, Eem- en Flevoland in augustus 2015, van toepassing.

Een kopie van deze voorwaarden kunt u hieronder downloaden:

Inkoop - en verkoopvoorwaarden

  • Algemene inkoopvoorwaarden
    Documenten
    169,87 KB
  • Algemene verkoopvoorwaarden
    Documenten
    290,91 KB