System Integration

Oplevering van de meldkamer TU Delft gevierd met taart

  • System Integration
  • Onderwijs
  • Security Management

Na het gunnen van de opdracht van de aanbesteding voor de nieuwe meldkamer van de TU Delft is Regel Partners samen met haar partners Brand Control Rooms en Entelec gestart aan dit mooie project. Door het uitbreken van de welbekende pandemie heeft het project de nodige vertraging opgelopen, maar met vereende krachten (Leveranciers, P&R Groep en de TU Delft) is fase 1 nu succesvol afgerond.

De eerste fase omvatte de levering van een overkoepelend fabricaat onafhankelijk Security Management Systeem voor de integratie van security systemen met inbegrip van video integratie in een videowall en de fysieke inrichting van de meldkamer met nieuw ergonomisch meubilair. Met het SMS zijn de meldkamer medewerkers in staat om alle meldingen snel, eenduidig en adequaat af te handelen. In de volgende fasen zullen er meer en meer systemen gekoppeld worden, zodat de medewerkers nog meer tools in handen hebben om de dagelijks zo’n 27.000 mensen op de TU Delft campus veilig te houden.

Bij zo’n mooi moment moesten we natuurlijk wel even stilstaan met elkaar.