Intelligent Buildings

Gebouwen ‘COVID’ veiliger door ‘OWL’

  • Intelligent Buildings

Met moderne Smart technologie is ook zonder grote investeringen vaak veel voordeel te behalen.  Gebouweigenaren en gebruikers kampen, naast benuttings-en bezettingsvraagstukken,  tegenwoordig met vraagstukken als ‘wanneer is een ruimte nog veilig?’, ‘Hoe meet ik én maak ik duidelijk aan medewerkers, studenten of bezoekers, dat de maximale capaciteit van een ruimte bereikt is?’ en “Hoe verlaag ik de COVID-19 risico’s zoveel mogelijk?’

Regel Partners biedt hiervoor een oplossing met het ‘OWL’ concept. Met deze oplossing maken we op basis van cameratechnologie inzichtelijk of een ruimte nog veilig te betreden is of dat er even gewacht moet worden. Dit inzicht wordt geboden aan de bezoekers, maar ook aan het verantwoordelijke management via een dashboard.

 

Door het systeem uit te breiden met meerdere camera’s biedt de oplossing nog meer voordelen:

  • bezetting en benutting van de ruimte worden gemeten;
  • plannen van kantoorruimtes;
  • beheer van sanitaire ruimtes (aansturing schoonmaak);
  • inzicht krijgen in transportbewegingen in gebouwentijdsduur van aanwezigheid

Bij de gebruikte cameratechnologie gaat het niet om kwaliteit van beeld, maar om ‘meting van menselijke patronen’ . De ingezette camera’s en achterliggende software zijn specifiek voor dit doel ontwikkeld. Waar een Havik altijd scherp zicht heeft, neemt de ‘OWL’ alleen het noodzakelijk waar. Vanzelfsprekend wordt voldaan eisen van de GDPR en cyber security eisen.

‘OWL’ is ook uit te breiden met Air Safety Monitoring, waarmee de gebouw- en installatie prestaties worden gemeten en ventilatie veiliger wordt gemaakt. Meer weten? Neem contact met ons op, 088 10 17 600