Building automation

Bits, Bricks & Behaviour 2020

  • Building automation

Al jaren is Regel Partners exposant tijdens de conferentie Bits, Bricks & Behaviour van de FHI branche gebouwautomatisering. Dit jaar is de invulling vanwege de COVID pandemie volledig digitaal en vormgegeven in de ‘Week van de Gebouw Automatisering’. Als marktleider in systeemintegratie in de branche voor gebouw gebonden automatisering ondersteunen wij ‘de week van de Gebouw Automatisering’.

Doelstelling online conferentie Bits, Bricks & Behaviour 2020

“Het aankaarten van ontwikkelingen binnen gebouw automatisering, het faciliteren van kruisbestuiving en interactie tussen eindgebruikers en leden en het geven van visie over de richting en mogelijkheden van gebouwautomatisering in de (nabije) toekomst.”

Doelgroep conferentie Bits, Bricks & Behaviour 2020

  • Gebouweigenaren
  • Huurders van utiliteitsgebouwen
  • Investeerders
  • Projectontwikkelaars
  • Facilitair managers
  • Eindgebruikers

Behoort u tot de doelgroep en wilt u deelnemen? Aanmelden kan via: https://fhi.nl/bitsbricksbehaviour/aanmelden-conferentie-bits-bricks-behaviour