Systeemintegratie

CCTV.png Brand.png Toegang.png Inbraak.png Intercom.png Licht.png Zonwering.png Data.png Energie.png Klimaat.png

Integratie van diverse technische installaties welke in gebouwen aanwezig zijn in één overkoepelend geïntegreerd systeem. In principe maakt het niet uit welk fabricaat u aan safety, security of gebouwbeheer producten in uw gebouw of gebouwen heeft. Deze technische installaties zijn te koppelen op één geïntegreerd gebouw management platform.   

Voordeel: Eén centrale omgeving

INTEGRATIE VAN:

 

icon_cctv.jpg

CCTV. Bij een melding, ongeacht vanuit welke installatie worden automatisch de juiste camerabeelden weergegeven op de spotmonitor. Bij het aanklikken van het icoon op de plattegrond wordt het desbetreffende camerabeeld voorgeschakeld.

 

icon_brand.jpg

Brandmeldinstallatie. Geografisch zijn alle brandmelders weergegeven op de plattegronden. Bij een brandmelding komt dan ook de plattegrond in beeld met daarop een knipperend icoon van de brandmelder. Tevens wordt er een workflow getoond met daarop de instructies welke interactief afgehandeld dient te worden.
Digitale brandmeldpanelen worden tevens hierdoor geactiveerd met de juiste informatie voor de brandweer.  

 

icon_toegang.jpg

Toegangscontrole. Bedieningen van deuren worden eenvoudig uitgevoerd door het aanklikken van het deuricoon op de plattegrond. Status en meldingen van de deuren worden hierop weergegeven. Wilt u de toegangscontrole uitbreiden met een ander fabricaat en toch via één database de passen invoeren, dan kan dat via de Access Engine welke de pas informatie door stuurt naar de verschillende toegangscontrole systemen. Eén software omgeving waarin u dit realiseert.

 

icon_inbraak.jpg

Inbraakmeldingen. Signalen van de inbraakcentrales worden geografisch weergegeven op de plattegronden. De camerabeelden in de directe omgeving worden voorgeschakeld en een workflow geeft aan welke acties er ondernomen dienen te worden. Verder kunnen interacties ingesteld worden om b.v. het licht aan te schakelen.

 

icon_intercom.jpg

Intercom. Bij het activeren van een buitenpost van de intercom wordt de audio verbinding tot stand gebracht en het videobeeld voorgeschakeld of het camerabeeld in de nabijheid van de buitenpost. De juiste plattegrond wordt in beeld gebracht met daarop de deur of slagboom om te kunnen openen.

 

icon_inbraak.jpg

Ontruimingsinstallatie. Handmatig kunnen meldingen aangemaakt worden zoals Ongeval, bommelding, gaswolk, milieucalamiteit enz. Bij deze meldingen wordt er een dynamische workflow geactiveerd welke exact aangeeft welke acties er uitgevoerd dienen te worden. Oproepen van BHV ploegen, het aansturen van de ontruimingsinstallatie kan direct vanuit de acties uitgevoerd worden.  

 

icon_licht.jpg

Verlichting. De verlichtingsgroepen of individuele verlichting kan geschakeld worden via de iconen op de grafische plattegronden. De status van de verlichting is zichtbaar op de plattegronden.

 

zonwering.jpg

Zonwering. Geografisch is de status van de zonweringen weergegeven. Tevens kan men door aanklikken van het icoon de zonwering sturen.

 

icon_data.jpg

Big Data in gebouwen. Doordat alle installaties digitaal gekoppeld zijn op het systeem, is alle informatie aanwezig van elke gebeurtenis. Middels het toepassen de PMS module (Performance Management Systeem),  zijn de gegevens in bepaalde rapport vormen te genereren. Zodat u altijd over de juiste management informatie beschikt omtrent aantallen meldingen, tijdstippen van meldingen en uitgevoerde actes.

 

icon_klimaat.jpg

Binnenklimaat. De HVAC installaties zijn vaak voorzien van een beheer en configuratie software waarin alle gegevens van de klimaat installaties worden weergegeven (zie Gebouw automatisering). Een aantal cruciale meldingen zijn zinvol om deze weer te geven op het centrale platform en deze te voorzien van een workflow. Bij een melding kan de webpagina van het gebouwbeheer systeem in beeld gebracht worden voor meer details.

 

icon_energie2.jpg

Energiemanagement.  Door het registreren van alle energiestromen en stadia van de installaties zijn middels de energie module overzichten te creëren van het gebruik van de energie. Door dit verbruik af te zetten tegen de aanwezigheid van personen is een goed inzicht te krijgen in verspilling van energie.

 

icon_energie.jpg

Powermanagement. Door interactie met het toegangscontrole systeem is het mogelijk om bepaalde energieverbruikers af te schakelen, zoals monitoren, printers, kopieermachines, verlichting etc.

 

icon_meteo.jpg

Meteomodule. Door deze module wordt de klimaatregeling weer voorspellend geregeld, hetgeen verspilling van energie voorkomt. Informatie van deze module wordt weergegeven zodat u de besparingen kunt volgen.