PageFiles-7475-hm_beatrixpark_web_12.jpgBeatrixpark: Migreren naar meer duurzaamheid

De automatiseringsinstallatie van een kantoorgebouw in het Beatrixpark in Den Haag had het einde van haar technische levensduur bereikt. Savills vroeg als beheerder van het pand adviesbureau Deerns om een technisch advies. System integrator Regel Partners verzorgde vervolgens de vlekkeloze migratie naar het gebouwbeheersysteem Desigo Insight van Siemens.

Na weging van meerdere alternatieven heeft de klant uiteindelijk gekozen voor Desigo Insight, waarmee alle gebouwbeheeraspecten vanaf één workstation kunnen worden bediend.’

Complexe migratie

Als businesspartner van Siemens is Regel Partners goed bekend met de oplossingen en producten die Siemens Building Technologies in de markt zet. Toch was de migratie een complex traject het betrof immers een groot pand met een oppervlakte van 46.000 vierkante meter. Het wordt gehuurd door de Rijksgebouwendienst. De locatie moest tijdens de ombouw in bedrijf blijven. De werkzaamheden van de mensen die er werkten mochten niet verstoord worden. Aan Regel Partners de uitdaging om de periode van overlast zo kort mogelijk te houden. Zowel op technisch als op logistiek en planningsvlak werd er een zorgvuldig plan van aanpak opgesteld. In ons migratieplan hebben we vooraf de meest kritische regelkasten in beeld gebracht. Op basis van die risicoanalyse zijn we aan de slag gegaan.

Gefaseerde ombouw

Regel Partners splitste de ombouw op in meerdere fases, waarbij deels buiten de normale kantooruren werd gewerkt. Om het werkproces in het gebouw niet te verstoren werd tevens een aantal noodvoorzieningen geplaatst. Zo was het mogelijk om delen van de installatie tijdelijk handmatig te bedienen met een aan/uit schakelaar. Daarnaast legde Regel Partners een separaat LON-netwerk aan, waardoor de oude en de nieuwe installatie met elkaar konden communiceren. De communicatie tussen de controllers en het nieuwe gebouwbeheersysteem werd tot stand gebracht op basis van het BACnet protocol.

Energieoptimalisatie

Een aandachtspunt binnen het migratieproject was energieoptimalisatie. Brunink: ‘We hebben eens goed naar de hele regelkring gekeken en de regelstrategieën geoptimaliseerd naar de laatste inzichten rond verduurzaming. De bronnen kunnen nu geladen worden door gebruik te maken van vrije koeling. In het pand wordt nu veel zuiniger omgesprongen met energie. De gebruiker merkt vooral een verbetering van het klimaatbeheer, wat een extra stuk comfort betekent.’

De totale doorlooptijd van het project bedroeg negen maanden, waarvan anderhalve maand besteed is aan de fysieke ombouw. Het migratietraject is voor alle partijen vlekkeloos verlopen. Brunink: ‘Deze EU Bac gecertificeerde oplossing is voor de eindklant een stap vooruit op het gebied van duurzaamheid. Dankzij de open standaard BACnet kan het nieuwe systeem bovendien in de toekomst worden uitgebreid met de nieuwste technologie.’

 
Home > Gebouwautomatisering > Referenties > Kantoorgebouwen > Beatrixpark: Migreren naar meer duurzaamheid