ONZE WERKWIJZE in SERVICES

De wijze waarop installaties in beheer worden gehouden bepaalt in grote mate de Benefits of Ownership ervan. Regel Partners verleent services aan een groot aantal gebouwbeheersystemen, waaronder ook systemen die zijn gerealiseerd door andere system integrators of fabrikanten. Regel Partners onderscheidt zich door haar support op zowel recente als verouderde systemen die zelfs door de fabrikant niet meer ondersteund worden.

De dienstverlening van Regel Partners is erop gericht om performance van installaties en het gebouwbeheersysteemte maximaliseren, inzicht omtrent het gedrag van installaties te realiseren tegen beheersbare lage kosten. Dit vraagt om een flexibele aanpak met oplossingsgerichte medewerkers.

De toegevoegde waarde van Regel Partners in services:

  • Hoogopgeleide servicetechnici door landelijke spreiding altijd lokaal aanwezig, waar nodig 24/7.
  • Eigen servicecentrale afgestemd voor beheer op afstand waar meldingen centraal binnen komen.
  • Breed pakket aan diensten, van GBS, server- en softwarebeheer, energiemonitoring, schakelkast inspectie tot aan controle van veldapparatuur.
  • Heldere rapportages en verbetervoorstellen, daarmee benutting van verbeterings- en besparingspotentieel in totaal installatiebeheer.
  • Performance management: krachtige analyse van het gedrag van installaties bij afwijkingen van de norm.
  • Levensduurverlenging en lifetime upgrading naar moderne technologie door intensieve samenwerking met ons eigen kenniscentrum.

“Building data” , garantie voor optimale installaties

Steeds meer opdrachtgevers hebben behoefte aan adequate monitoring van installaties, onder andere door de toenemende complexiteit van installaties en de focus op duurzaamheid en energiebesparing. Systematisch inzicht in de installatieprestatie maakt incident management overbodig en levert besparingen en vooral meer tevreden gebruikers op.

Bij continue monitoring bewaakt ons service center de installatie actief, veelal op afstand. Binnen afgesproken perioden ontvangt u heldere rapportages over het functioneren van uw installaties, voorzien van gerichte verbetervoorstellen. Regel Partners heeft hiervoor eigen unieke tools en middelen ontwikkeld. Het resultaat: tevreden gebruikers, inzicht in prestaties en minimale (energie)kosten van de installatie.

Permanent beheer van uw gebouwbeheersysteem

Dienstverlening.png

Gezien de hoge complexiteit van installaties hebben eigenaren van grote installaties niet zelden de behoefte aan permanente, maatwerk beheerondersteuning.. Doormedewerker die uw installatie door en door kennen en ogenblikkelijk signaleren wanneer ongewenste verstoringen zich voor doen. Hiermee sluiten we naadloos aan op uw totale beheerfilosofie en beheerprocessen en ondersteunen we uw andere onderhoud- en beheerpartners zoals servicebedrijven.

De gewenste ondersteuning kan 24/7 geboden worden, remote vanaf onze bedrijfslocatiedoor één van de aanwezige specialisten of door een Regel Partners medewerker bij u ter plekke, de keuze is aan uVan alle activiteiten ontvangt u een heldere rapportage. Zo houdt u   het overzicht, maar wordt u tevens optimaal ontzorgt van de uitvoerende taken rondom installatiebeheer.

Heldere informatie uit in installatie start met eenduidig softwarebeheer

heeft meerdere panden met installatie die gerealiseerd zijn door verschillende partijen. De praktijk is storingen uit deze panden allemaal op hun eigen wijze gemeld worden. Beheer wordt een “zoekplaatje”. Regel Partners heeft hier voor dé oplossing. Wij kunnen uw software structuren en beheren zodat storingsmeldingen eenduidig zijn, prestaties van objecten vergeleken kunnen worden en u toch gebruik kunt blijven maken van verschillende realiserende partijen. Wij zorgen er voor dat softwarebeheer, onderhoudshistorie, , wijzigingen vastleggen en toegankelijk houden adequaat geregeld is. Het webbased archief van Regel Partners maakt dit onder andere mogelijk, ook als niet het beheer en onderhoud bij ons is ondergebracht. Het archief is via moderne webtechnologie te benaderen, waar bij iedere gebruiker zijn unieke toegangsrechten heeft. Nooit meer onzekerheid over de juiste software versie, nooit meer onduidelijkheid over meldingen. Zoeken naar data wordt vinden, met de zekerheid dat informatie altijd toegankelijk blijft.

Energie Monitoring

Duurzame installaties vragen om energiemonitoring: voor het eenduidig rapporteren en evalueren van energie verbruikopsporen van eventuele “energievreters” of juist energie bewust zijn creëren bij uw medewerkers Voor u is het immers van belang om te weten of de meerinvestering in duurzaamheid haar waarde bewijst. Daarbij zijn veranderingen in energieverbruik vaak een indicator van het niet optimaal presteren van de installatie of het gebouw.

Regel Partners maakt, afhankelijk van uw wensen, gebruik van geavanceerde oplossingen waaronder het monitoring pakket LIFT, Priva TC Energy of energie monitoring met Enteliweb. Op eenvoudige wijze kan uw installatie, er vanuit gaande dat de juiste voorzieningen aanwezig zijn, tegen geringe meerkosten worden gemonitord. Ook op dit vlak ontzorgt Regel Partners u graag.