Onze werkwijze
bij projecten

9627348-project-woord-in-mannelijke-hand.jpgVakmanschap en betrokkenheid zijn de bindende factoren in onze aanpak. De mensen die u ontmoet in het commerciële voortraject blijven op de juiste wijze betrokken bij de uitvoering. Het projectteam bundelt specialisten met een grote theoretische bagage en ervaring met installatietechniek,industriële automatisering, ICT-technologie en gebouwautomatisering. Ieder project is uniek, maar is gebaseerd op bewezen technologie. De aanpak kent een aantal vaste stappen. Deze zijn:

Inzicht in uw wensen en onze mogelijkheden

Of het nu gaat om nieuwbouw ontworpen middels een BIM model of renovatie de eerste stap is het in kaart brengen van uw ambities. Vragen als welke mate comfort en duurzaamheid wenst u, welke eisen stelt u aan bediengemak, hoe dient het systeem aan te sluiten op werkprocessen, welke eisen stelt u aan beheer, staan hierin centraal. Vanzelfsprekend inventariseren wij de automatiseringsobjecten en de te realiseren informatiebehoefte.

Heldere communicatie

Als wensen en ambities in kaart zijn gebracht, is het zaak de beste systeem opzet te selecteren met het oogpunt van openheid en toekomstgerichtheid van oplossingen. Maar ook: kan er draadloos of via moderne databasetechnologie worden gecommuniceerd. Kan gebruik worden gemaakt van een kantoorautomatiseringnetwerk of heeft een separaattechnisch netwerk de voorkeur? Met welke systemen dient gekoppeld te worden en hoe. De antwoorden vormen de basis voor het verdere ontwerp van de oplossing.

Optimalisatie van open communicatie en systemen

Regel Partners selecteert vroeg in het ontwerpproces de best passende automatiseringsoplossing. Of het nu gaat om de keuze voor nieuwe apparatuur, de afweging om oudere apparatuur te integreren, keuzes voor de opslagstructuur van data via bijvoorbeeld virtuele servers, of juiste de integratie met moderne automatiseringsoplossingen uit andere technische domeinen, in een vroegtijdig stadium maken wij reeds de keuze samen met u. Samenwerking tussen u en onze specialisten van het kenniscentrum en de projectorganisatie garanderen het beste resultaat.

stock-photo-17813692-group-of-architects-working-on-a-project.jpgGarantie voor het optimale resultaat: kwaliteitsborging en implementatie

Hoe duidelijk uw wensen ook zijn, hoe goed het engineeringsproces ook is: het is het eindresultaat dat telt. Regel Partners begrijpt dit als geen ander. Juist daarom besteden wij meer dan ieder ander aandacht aan het totale realisatieproces.

Het realisatieproces is gebaseerd op de principes van Lean manufacturingIedere procesovergang binnen het project wordt gecontroleerd en geaccepteerd door verantwoordelijken voor het volgende proces. Zo wordt kwaliteit aan de basis van het project reeds optimaal ingeregeld en wordt geborgd dat u als klant de gevraagde kwaliteit conform wens geleverd krijgt.

 

 

Home > Gebouwautomatisering > Werkwijze